Yhdistys

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry

 

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n tehtävänä on vakuutustoimintaan liittyvän oikeudellisen tutkimuksen ja keskustelun kehittäminen. Toimintamuotojamme ovat luento- ja koulutustilaisuudet, julkaisutoiminta sekä vakuutusoikeudellisen tutkimuksen edistäminen. Jäseneksi voi liittyä jokainen vakuutusjuridiikasta kiinnostunut lakimies. Olemme Suomen Lakimiesliiton ja kansainvälisen vakuutusoikeudellisen järjestön (The International Association for Incurance Law, AIDA) jäsen. Yhdistyksessämme on n. 500 jäsentä.