Kilpailuoikeusperiaatteet

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n kilpailuoikeusperiaatteet

Näiden kilpailuoikeusperiaatteiden tarkoituksena on varmistaa kilpailulainsäädännön noudattaminen Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n (jäljempänä Yhdistys) toiminnassa.

 • Kaikkien Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnassa muuten mukana olevien tai tilaisuuksiin osallistuvien on noudatettava näitä periaatteita.
 • Yhdistyksen jäsenet vastaavat itse siitä, että noudattavat voimassaolevaa kilpailuoikeutta.
 • Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on tarjota jäsenilleen tilaisuus vakuutusoikeudellisten tai muuten vakuutustoiminnassa esiintyvien kysymysten käsittelemiseen - edistää jäsentensä ammattitaitoa - antaa lausuntoja edellä mainituissa kysymyksissä - järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia - harjoittaa alaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa. Yhdistys toimii päämääriensä edistämiseksi yhteistoiminnassa vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa.
 • Yhdistyksen toiminnalla ei ole kilpailuvaikutuksia.
 • Jäsenet eivät saa vaihtaa luottamuksellista tietoa edustamansa yhtiön liiketoiminnasta kilpailijayhtiön edustajan kanssa, elleivät tiedot ole julkisia, koordinoida tai tehdä sopimuksia kilpailuoikeuden mukaan kielletyistä teemoista. Kiellettyjä teemoja voivat olla esimerkiksi:
  • Hinnat, hinnoittelurakenne, alennukset ja kaikki niihin liittyvät tekijät
  • Markkinointi ja myynti, kuten jakelukanavat
  • Asiakkaat
  • Tulevat tuotteet ja niitä koskeva kehitystyö
  • Strategia ja tavoitteet
  • Tulevat investoinnit

27.3.2019

Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys ry:n puolesta

Hallitus